Klyden er en fåtallig ynglefugl og en almindelig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Klyden er en stor vadefugl med lange blågrå ben og artsspecifik langt, tyndt, sort opadbøjet næb. Den har smukke sorthvide tegninger, med sort kalot og nakke, to sorte bånd fra vingeknoen, det ene op over ryggen, det andet ned og henover vingen, samt sorte vingespidser. Resten af fjerdragten er hvid.

Findested på Fanø

Er knyttet til kysterne omkring Fanø, især østkysten med det lave vand. Yngler i kolonier, bl.a. på Keldsand.

Hvornår på Fanø

De første fugle ankommer normalt i marts og de sidste trækker væk i september/oktober.

Naturhistorie

Klyden fouragerer på lavt vand, hvor den bevæger sig langsomt fremad, mens den på en meget karakteristisk facon bevæger det opadbøjede næb fra side til side. Herved skummer den vandoverfladen for smådyr.

Kulturhistorie

Klyden har fået øgenavnet “Skomageren” eller “Skomagerfugl” pga. sit lange, tynde, opadbøjet næb som minder om en skomagernål.
“To lange ben under en fornem krop med et finttegnet hoved og et hovent opstoppernæb – der er Tippernes harlekin” (Thorvald Kjær og Ib Paulsen).

Kordinater