Krumnæbbet ryle er en almindelig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Krumnæbbet ryle er en anelse størrelse end almindelig ryle, men virker mere elegant, slankere, mere langbenet og langnæbbet, med mindre hoved. Går også mere opret. I flugten er den helt hvide overgump i alle dragter samt udstikkende fødder bag halen vigtige kendetegn til adskillelse fra almindelig ryle.
I sommerdragten let kendelig på sin mørkt kobberrøde underside, som er mørkere end islandsk ryle, der også har tykkere og kortere næb, og korte, lyse ben. Oversiden er broget i orange, hvidt og sort. Hunnen kendes på en lysere underside med en del grå fjer. De smukke, udfarvede hanner ses på træk fortrinsvis i en kort periode af juli, og allerede fra slutningen af juli har mange fugle ofte enkelte grå vinterdragtsfjer.
I vinterdragten (august/september-marts/april) ensfarvet grå – undersiden hvid med antydning af mørkt på siden af brystet, oversiden lysegrå. Fuglen får også en utydelig, hvid øjenbrynstribe, der adskiller den fra almindelig ryle.
Ungfuglen ligner den gamle i vinterdragt, men kendes på en mere skællet overside med mange gulhvide fjerrande, samt på at brystet har en rødgul nuance.
Kaldet er et behageligt ringende ”kril’l’l’li”, som er mere klart i tonen end almindelig ryles og nærmest lyder som et dybt kald fra en temmincksryle.

Findested på Fanø

Ses helt overvejende ved kysterne, gerne på mudrede eller sandede områder med lavt vand og fouragerer energisk og foroverbøjet med dybe hug mod overfladen.

Hvornår på Fanø

Ses sjældent om foråret i maj/juni og langt mere almindelig i juli/september.

Naturhistorie

Vader tit i vand til bugen. Ses ofte sammen med andre ryler, hovedsagelig almindelig ryle. Tit også med brushane, enten enkeltvis eller nogle få stykker sammen. På gode lokaliteter forekommer jævnligt forsamlinger på 10-30 stk., undtagelsesvis endnu større flokke.

Video

Kordinater