Lille præstekrave er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Tydeligt mindre end stor præstekrave, som den minder meget om. Men lille præstekrave har mindre, rundere hoved og slankt, trekantet bagparti. Det sorte næb er tyndere, og den gule øjenring er tydelig. Har sort pandebånd. Ben lyserøde, ikke orange. Desuden har den en mere snigende adfærd. I flugten har den spidse, gråbrune vinger uden vingebånd. Ungfuglene har ret kontrastløst ansigt med beige pande og utydelig øjenbrynsstribe. De mørkeste fugle har mørk hætte, der fremhæver lys øjenring, som er lidt smallere end de gamle fugles. Har ukomplet mørkt brystbånd.
Stemmen er et nedadgående melankolsk “pii-ju” og er tydeligt to-tonet.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne. Enkelte individer kan ses ved temporære søer, som f. eks. Rindby sø, på trækket om foråret.

Hvornår på Fanø

Forårstrækket forløber i april og maj, mens den kan ses om efteråret fra juli til oktober.

Naturhistorie

Yngler især inde i landet og er i høj grad knyttet til grusgrave, specielt hvor disse har et område med vand og arealer uden megen menneskelig aktivitet. Kan også findes rugende på udtørrede søbredder, i lergrave og stenbrud og stort set altid ved ferskvand.
På grund af fuglens ustabile levesteder, vil stederne ofte kun være velegnede som ynglepladser i nogle få år. Studier viser da også, at mange par skifter yngleplads fra år til år, fordi forholdene ændrer sig hurtigt. I større grusgrave kan der f.eks. være op til 5 par eller mere, hvis forholdene er optimale. Få år efter kan ynglepladsen være helt opgivet som følge af tilgroning, fordi graveaktiviteten er ophørt, eller stedet er omdannet til losseplads eller udnyttes rekreativt, f.eks. som put and take-fiskesø. I brunkulslejerne ved Søby i Midtjylland, hvor der tidligere var en pæn bestand, er arten nu næsten forsvundet pga. tilgroning.

Video

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær