Kendetegn

En 18-20 cm stor vadefugl med sennepsgule ben og et duelignende hoved.
Dragten er ensfarvet lys okker på ansigt og hele undersiden med lidt lysere undergump og fine, sorte pletter på siden af brystet.
Den kan forveksles med en ung brushane, men den er meget mindre.
Den er altid i bevægelse.

Findested på Fanø

Sumpede områder på stranden.
Kan også findes i områder med kort græs f.eks Grønningen og golfbanen

Hvornår på Fanø

Efterår i august-september.

Naturhistorie

Prærieløber er en noget speciel art, som yngler i arktisk Canada/Alaska og overvintrer i Sydamerika (se kort ovenfor).
Bestanden er nær-truet og gået tilbage fra millioner af individder til kun 16-84.000 individder i dag.

Prærieløberen har en forkærlighed for polar humlebier. Den fodre sine unger med humlebierne, hvilket ikke er helt almindelig for vadefugle.

Kulturhistorie

Den er sjælden i USA, men den næstmest almindelige amerikanske vadefugl i Europa (efter stribet ryle). Faktisk er den nemmere at finde i Irland end de fleste steder i USA!
Den er fundet 2 gange på Fanø: I september 2017 og i august 2012 begge gange af Kim Fischer.

Kordinater