Tinksmed er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Tinksmeden er kun lidt større end en mudderklire, men er slankere og mere langstrakt, med længere næb, som er mørkt med grålig inderdel, og hals og ligner i form mere et rødben. Adfærd livlig færdes ofte i larmende smågrupper, men ses også enkeltvis. Er med sine lange ben, sit lange næb og sine graciøse bevægelser en typisk elegant klire. Dragten er generelt gråbrun på oversiden og hvid på undersiden med mørke striber på hoved, hals og bryst. En lys øjenbrynstribe er altid tydeligt bag øjet. Benene er lyst olivengrønne til gullige.
I flugten ses ensfarvede gråbrune vingeoversider, firkantet hvid overgump, gråhvid hale med mørke tværstriber og lyst grålige vingeundersider med mørke tværstriber.
I sommerdragt har rygsiden ret grove sorte og hvide pletter, tydeligt lysere end svaleklires. Hoved, hals og bryst er tæt mørkstribede.
I vinterdragt bliver den mere ensfarvet grå på rygsiden og stort set ustribet på hals og bryst.
Ungfugle ligner fugle i sommerdragt, men har fine gulbrune fjerspidser på ryggen.
I flugt høres et behageligt, fløjtende jiffjiff, som ved forstyrrelse kan blive både hvast og temperamentsfuldt snerrende. Sangen er et hurtigt, gentaget dydly-dyy.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne, især østkysten.

Hvornår på Fanø

Ses i april/juni og juli/september.

Naturhistorie

Arten yngler på jorden, hvor reden er en fordybning på en tue. Færdes åbent på ynglepladsen, og sidder ofte på forhøjninger i landskabet. De 4 æg lægges her i landet fra først i maj og udruges af magerne i fællesskab på 22-23 dage. Når ungerne er ca. en uge gamle, forlader den ene af de voksne, som regel hunnen, gerne ynglepladsen. Ungerne er flyvefærdige i løbet af ca. 30 dage.
Lever af diverse smådyr, først og fremmest insekter.
Blandt tinksmede ringmærket som unger eller ungfugle og genmeldt som døde er 76 indrapporteret i løbet af det første leveår. En enkelt af de ringmærkede Tingsmede blev mere end 10 år, før den blev skudt i Ghana.
Tinksmed yngler i Danmark på klitheder og heder med naturlig hydrologi og med mindst 200-300 meter til nærmeste træbevoksning.

Video