Tredækker er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Tredækker ligner dobbeltbekkasin, men er større og kraftigere og virker tungere, mere som en Skovsneppe med kortere næb og mørke tværbånd på bugen. Letter ofte først, når man er nogle få meter fra den er som regel tavs, men nogle gange høres et lavt, hæst ”æætj-æætj-æætj”. Flyver normalt væk i lige flugt lavt over jorden og dumper efter kort tid ned i vegetationen igen. Kun ”trætte” eller skadede dobbeltbekkasiner flyver på lignende måde.
Har hvide trekantede felter på halesiderne, svagere hos ungfugle, og hvide vingebånd mod mørkt midterparti. De hvide halesider ses bedst, når fuglen lægger an til landing. Undervingen er mere gråplettet, og hovedtegninger mere udflydende end dobbeltbekkasins.
Ungfuglen kendes bedst på, at den har sorte bræmmer på de hvide halesider.

Findested på Fanø

Ses på mere tørre lokaliteter end de andre bekkasiner. Gode steder på Fanø er de tørre dele af kreaturafgræssede enge i Skifterne og de tørre områder med lavt græs ca. 1 km ud ad Halevejen.

Hvornår på Fanø

Ses normalt i august/september.

Naturhistorie

Tredækkerhanner samles på en spilleplads, hvor de fra skumring og natten over udfører deres parringspil. Under spillet høres en række hurtige, rytmiske, accelererende og klikkende lyde, som en bordtennisbold i spil, og afsluttende hvinen, der høres ca. 300 m væk.