Viben er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.
Vis omsorg: Hvis viben kommer for nær i forsommeren, så træk dig tilbage. Den vil forsvare sine unger eller æg.

Kendetegn

Viben er let genkendelig med sin lange, tynde og opadbøjede fjertop på hovedet. Det er en mellemstor vadefugl med brede, afrundede vinger. Hovedet er hvidt med sort isse, pande, strube, og en streg under øjet. Det øvre bryst er sort, resten af undersiden er hvid med rødbrun undergump. Ryg og vinger er skinnende grønsorte med purpurskinnede partier. Næbbet er kort og sort og benene er mørkt røde. Overgumpen er hvid og halen er hvid med bredt sort endebånd.

Findested på Fanø

Yngler på strandenge, ferske enge og marskområder. På Fanø yngler den også på områder, hvor der høstes rør.

Hvornår på Fanø

Hovedsagelig fra marts til november, men i milde år også om vinteren.

Naturhistorie

I forårstiden udfører hannen et tumlende flugtspil, hvor vingerne frembringer en dyb susende lyd.
Viben er en vejrfugl som om vinteren trækker nord- og sydpå alt efter, hvor streng vinteren er.
Viben kan kun bevæge sig, hvor græsset ikke er for højt – dens benbygning er sådan, at den går forover, hvis den kommer ud i for højt græs. På grund af afvanding og opdyrkning af enge med lavt græs er viben gået meget tilbage i tiden fra 2. verdenskrig og frem til nu.

Kulturhistorie

Kaj Munk skriver om viben:
Endnu engang lyner fuglens fjer i det orgie af zinnober og purpur og jade og kul og hvidt, helt hvidt, som ingen farvefordrukket maler har tumlet sig vildere i.
Å, alt dette gnistrende og skinnende skulle omkap med den lille strube have skingret forårets sejr ud over sin lille tue af Danmark.

Video

Links

Hør vibens stemme ved at klikke her.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.