Dværgværling er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Dværgværling ligner mest en lille rørspurv, men kendes på ensfarvet kind, kantet med sort, på lys øjenring og på, at den sorte stribe langs kindens underside ikke når op til næbbet, som har lige eller svag konkav ryg. Undersidens striber er oftest fine, korte og distinkte i modsætning til rørspurvens mere diffuse og brede. Benene er lyst rødlige. Adulte fugle har mørkt rørbrun kind og bred rødbrun stribe gennem sort isse. Ungfuglene har rødbrun kind med en lys plet i det øverste bageste hjørne og som regel isse plettet i gråbrunt uden tydelig stribe.
Kaldet er et skarpt, fint “tik”.

Findested på Fanø

Er set langs kysten ved Sønderho Strand og på Sydspidsen i lav vegetation, urter og opskyl.

Hvornår på Fanø

Ses i oktober.

Naturhistorie

Yngler i pile- og birkekrat langs søbredder, vandløb og i kanten af store skovmoser i det nordøstlige Skandinavien, Finland og Rusland.

Video