Hortulan er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Form og størrelse som gulspurv, men med kortere hale. Hoved og bryst er olivengrå med bleggul strube, skægstribe og smal øjenring. Ryg er brun med sorte længdestriber og undersiden er varm orangebryn. Overgump er gråbrun, hale brun med hvide hjørner og næb lyserødt. På vingen ses to smalle lyse bånd. Hun er lidt blegere farvet end hannen og har fine, mørke striber under strubepletten og på issen. Om efteråret ligner hannen hunnen. Ungfugle om efteråret er mere brune med stribet isse, stribet bryst og flanker og med hvidlig strube, skægstribe og øjenring.
Flugtkaldet er et todelt”dy-ryp”. Desuden høres et finere “sie” og et blødt “djui”.

Findested på Fanø

Ses mest på trækket i Sønderho og ved Mindelunden.

Hvornår på Fanø

Ses i august og september. Et fund i oktober og enkelte fund i maj.

Naturhistorie

Yngler i Skandinavien på dyrket land omgivet af skove, lunde og krat. På trækket ses den tit på overdrev og stubmarker.