Pileværling er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Pileværling har lidt kortere hale end rørspurv og er lidt mere robust bygget. Kan i alle dragter kendes på den lige næbryg, et rødbrunt brystbånd, varmt kastaniebrun overgump, hvid underside med rødbrunt stribede flanker. Issefjer rejses tit, så issen får en trekantet profil. Han i yngledragt har sort hoved med hvid øjenbrynstribe, hvid plet bagest på issen, kastaniebrun nakke og hvid skægstribe, der går op bag kinden og er adskilt fra den hvide strube af en tynd rødbrun stribe fra næbbet ned til brystbåndet. Hun, han i vinterdragt og ungfugl ligner, men har brun kind og isse, en hvid plet bagest på kinden og lys stribe bagest på issen.
Kaldet er et kort, skarpt “tik”.

Findested på Fanø

Er set i haverne Sønderho.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 22. september 1996.

Naturhistorie

Yngler i det nordlige Skandinavien og østpå gennem Rusland i fugtige nåleskove og i skovkanter ud til moser.