Blishønen er en almindelige sommergæst på Fanø.

Kendetegn

Blishønen er en kompakt vandfugl, med rund, bred krop, kort hale og lille rundt hoved. Kroppen er mørk skifergrå og hovedet sort. Hvidt næb, der forsætter i et stort hvidt pandeskjold. Røde øjne. Benene er kraftige og grågrønne, med lange tæer. Ingen svømmehud, men tydelige svømmelapper på siderne af tæerne. Flugten er hurtig og retlinet, og vingerne brede og afrundede. I flugten ser man en tydelig hvid bagkant på den inderste del af vingerne. Benene stikker typisk bagud og hænger en anelse. En ret støjende fugl, der kan lave mange forskellige lyde. Det mest karakteristiske kald er et højt eksplosivt “piitss”, der nærmest lyder som om man slår på en metalstang med en hammer.

Findested på Fanø

I områder med større vandhuller med større, åbne vandflader. Yngler ved Gåsehullerne og i Skifterne.

Hvornår på Fanø

Ankommer når isen smelter på vandhullerne, i milde vintre allerede i slutningen af februar ellers i løbet af marts. Trækker bort i august/september.

Naturhistorie

Blishønen er en energisk og aggressiv fugl, der overvejende lever af vandplanter. Blishøns er meget selskabeligt, og ses gerne i større eller mindre flokke udenfor yngletiden. I yngletiden derimod forsvarer de deres teritorium meget aggresivt. De yngler fra først på foråret til langt hen på sommeren, i store reder de selv har bygget i kanten af rørskoven eller mellem andre vandplanter. De lægger mange æg, gerne en 8-10 stykker. Blishøns kan sagtens nå at få flere kuld i løbet af en enkelt sommer, og så hjælper de store unger fra det første kuld gerne med til at fodre deres yngre søskende.

Kulturhistorie

Blishønsene skynder sig, iltre og parringsgejle, ud fra rørbræmmens skinnende skind de ligner muldskud der flyder på vandet (Svend Fleuron).

Kordinater