Engsnarre er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Engsnarre har som andre vand- og sumphøns en meget skjult levevis og arten er derfor næsten umulig at få at se. Den kendes bedst på sit karakteristiske kald, der især høres om natten og som populært sagt lyder som en negl der stryges hen over en kam. Hvis man er så heldig at se engsnarren, oftest hvis man skræmmer den op, vil man kunne se en fugl, der er halvt så stor som en agerhøne, men har rødbrune vinger og ben der rækker længere tilbage end halen. Men generelt vil engsnarren være mere tilbøjelig til at snige sig væk i den høje vegetation, hvis man skulle komme tæt på den.

Findested på Fanø

Er set i Sønderho området.

Hvornår på Fanø

Er set i oktober.

Naturhistorie

Engsnarre lever af smådyr og plantedele, eksempelvis insekter, padder og græsfrø. Arten er rimelig social og der kan derfor være flere syngende hanner inden for et godt yngleområde.
Engsnarren træffes i Danmark i fugtige enge, kær og moser med en naturlig og varieret flora og relativ høj græsvegetation uden træer og buske. Den kan også høres i agerlandets græs- og kornmarker. På trækket kan den ses overalt i områder med højt græs og urter.

Kulturhistorie

Engsnarren har sin hovedudbredelse i Centraleuropa og Rusland, men findes også spredt i Storbritannien og det sydlige Skandinavien.
“Engsnarren smuttede som en rotte gennem græsset” (J. Bjerg-Thomsen).