Plettet Rørvagtel er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Plettet rørvagtel er en fugl, man næsten aldrig ser på grund af dens skjulte levevis. Derfor er det vigtigste kendetegn stemmen, der mest af alt lyder som en dryppende vandhane i de stille sommernætter: “huitt huitt huitt”. Hvis man er så heldig at se fuglen, minder den om en vandrikse, brunlig og med sorte og hvide prikker, et orange næb og en gulhvid undergump.

Findested på Fanø

Er hørt synge ved de gamle ørreddamme.

Hvornår på Fanø

Kan høres synge fra maj til juli.

Naturhistorie

Plettet rørvagtel yngler i tæt-halvåben vegetation i ferskt sumpet terræn ved søer, moser og kærområder, eller i det såkaldte blå bånd, dvs. overgangszonen mellem eng og rørskov. Arten er i Danmark koncentreret i nogle få områder, med de største forekomster i Vejlerne, Tøndermarsken og Ølene på Bornholm. Den samlede bestand er vanskelig at opgøre på grund af artens skjulte levevis.