Kendetegn

Gror i karakteristiske tætte blågrønne tuer. Har ofte et lille knæk ved stråets nederste knæ.
Blomster i toppen. Blomsterne har mørkviolette støvknapper.
Sandskæg kan danne sideskud ved hvert knæ. Det er en ualmindelig egenskab ved nordiske græsser. Se i afsnittet om Sandskægs naturhistorie.

Findested på Fanø

Gror i Fanøs klitter, ofte i nærheden af eller i vindbrud.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juli – August.

Naturhistorie

Sandskæg er en pionerplante med et dybtgående rodnet. Derfor kan den klare sig i sandklitterne, hvor det kan blive meget tørt.
Sandskæg kan klare sig i flyvesandsområder, fordi den kan danne grupper af sideskud på forskellige niveauer. Dækkes sandskægtuen af sand, vil en ny tue kunne danne sig ved sideskud fra det knæ, der nu sidder i sandoverfladen.

Kulturhistorie

Læg mærke til det engelske navn !!!

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding