Kendetegn

Et op til 1 m højt tuedannende græs. Har en lang stængel tilsyneladende uden knæ, fordi de to knæ sidder tæt ved stråets grund. Strået er opsvulmet ved grunden. Blade blågrønne med lys rand og midterstribe. Toppen er mørkviolet.

Findested på Fanø

Vokser i fugtige klitkær

Hvornår på Fanø

Blomstrer juli og august

Kulturhistorie

Blåtop kaldes også pibegræs, fordi det lange strå uden knæ kunne bruges til at rense de lange gamle piber med.
Blåtop kan udkonkurrere Hedelyng på fugtige steder. Den er vanskelig at pleje væk.

Kordinater