Kendetegn

Trekantet stængel som alle andre Star arter.
Tætte og kompakte hun aks.
Det nederste støtteblade er meget lange – længere end blomsterstanden.
Dækbladene har tre nerver (det latinske navn). Den midterste er kraftig. Rummet mellem de to sidenerver er grønligt.

Findested på Fanø

I Klitlavningernes mere tørre del.
Findes hist og her på Fanø, men er meget sjældent i Danmark.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juni – Juli.

Naturhistorie

Klit-star hører til halvgræsserne. De er almindelige på Fanø, især i de vådere områder.

Kordinater