Kendetegn

En 90-120 cm høj, kraftig græs med underjordiske udløbere og stive blågrønne strå.
Bladene er flade, brede, ru og grågrønne.
Marehalm har blomster i to rækker aks, hvor der ved hvert led sidder 2-3 småaks.

Findested på Fanø

Stranden, klitter og i vejkanter.

Hvornår på Fanø

Marehalm blomstrer i Juni – August.

Naturhistorie

Hvis marehalms jordstængler brækker i stykker, kommer der en ny plante fra hvert stykke. Marehalms lange rodnet medvirker til at holde på klitterne. Frøspredningen foregår ved, at småaksene brækker af og føres med vinden.

Marehalms blågrønne farve skyldes et vokslag, som beskytter mod fordampning. Det er vigtigt i et så tørt område som den hvide klit.

Kulturhistorie

Marehalm er en vigtig sandflugtsbeskyttende plante. Man kan måske sige, at Fanø ikke har været her, hvis Marehalm, Sand-hjelme og Sand-star ikke groede på Fanø.

Marehalms frø er meget nærringsrige og har været brugt som brødkorn hos fattigfolk.
Nogle laver kryddersnaps af Marehalm. Trækketid ca. ½ år.

Marehalms lange jordstængel har været brugt til at flette kurve. Denne aktivitet har dog været problematisk. Det vidner talrige kongelige forbud om. Man måtte ikke fjerne planter, der kunne betyde yderligere sandflugt. Det mærkede beboerne på Fanø i 1557, hvor de godt nok fik lov af kongen til at bruge lyng som brændsel, men skulle holde fingrene væk fra planter, som var nyttige mod sandflugt.

Artsnavnet “arenarius” betyder “voksende i sand”.
Det danske slægtsnavn Marehalm betyder muligvis “havhalm” (sammenlign latin: mare – hav.).

Links

Marthalms udbredelse i Danmark.

Kordinater