Dette græs er åben for beskrivelse. Har du lyst til at skrive om arten, er du velkommen. Leksikon skrives efter en bestemt skabelon. Du kan få en skabelon ved at sende en mail til kontakt@fanonatur.dk

Kendetegn

Sand-hjælme er en flerårig græsart med en tueformet, men senere også fladedækkende vækstform.
De grundstillede blade er delvist indrullede og linjeformede med fint tandet (skarp) kant og lang spids. Begge bladsider er lyst blågrå.
Blomster i småaks, der tilsammen danner en cylindrisk endestillet dusk.
Har et grenet rodnet af underjordiske stængler, som kan binde sandet i klitterne.

Findested på Fanø

Findes i den hvide klit langs Fanøs Nordsø strand og i klitter inde på øen.

Hvornår på Fanø

Blomstre i Juli – August.

Naturhistorie

Sand-hjælme trives bedst og blomstrer rigeligt, hvor sandlejring er kraftig. Den svækkes hvis der ikke sker sandtilførsel som f.eks. i den grå og grønne klit.

Kulturhistorie

Sand-hjælme har været anvendt som klitdæmpende planter for at forhindre sandflugt. I dag laver man ikke meget klitdæmpning.

Det latinske navn “Ammophila” betyder sandelskende. Artsnavnet, “arenaria” betyder voksende i sand.

Kordinater