Kendetegn

Urt med trekantet stængel og underjordiske udløbere. Derfor står stråene ofte i rækker.
Bladene er 3-4 mm brede og omtrent på længde med stænglen, som er omgivet af mørkebrune optrævlede bladskeder.
Blomsterstanden består af 10–15 aks, hvor hunblomsterne sidder foroven og hanblomsterne for neden.

Findested på Fanø

Findes i alle Fanøs klitter og på hederne.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Maj – Juli.

Naturhistorie

De forskellige Star arter hører til halvgræsserne.
Star arterne indeholder meget kisel. Stængler og blade føles derfor hårde. Af samme grund er der kun få Star arter, som ædes af kreaturer.

Kulturhistorie

Sand-stars rødder har meget stor sandbindende evner. Man kan sige, at den medvirker til at holde sammen på Fanøs flyvesand. I nogle jyske egne, har Sand-stars seje rødder været brugt til tovværk.

Det latinske navn “arenaria” betyder ”voksende i sand”.

Kordinater