Kendetegn

En 15-50 cm høj sumpplante med underjordiske udløbere og trinde strå.
De smalle brungrønne blade er v-formede og trekantede i spidsen.
Blomsterstanden består af 2-5 aks, hvis stilke er flade og glatte.
Under blomstringen er aksene smalle og gråbrune, mens de i frugtstadiet svulmer op og bliver hvide af frøuld.
Det er en lille hårkrans i blomsten, som vokser sig større, når frøene modnes.

Findested på Fanø

Findes på Fanø i våde klitkær og enge.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i April – Maj, men kæruld med de hvide uldtotter ses først, når frøene er modne hen i Juni måned.

Kulturhistorie

Smalbladet kærulds stængler og rødder har været spist – kogt eller rå – af indianerstammer i det nordlige Nordamerika. Førhen blev ulden brugt til fyld i dyner og puder. Det er dog ikke muligt at spinde garn af ulden. Det er den for kort til.

Links

Smalbladet kærulds udbredelse i Danmark.