Kendetegn

Stængel skarp trekantet og ru foroven. Bladene med tydelig køl. Aks brune og tæt samlet i en nøgle, nogle med stilke.

Findested på Fanø

Vokser på strandengene ved Fanøs vadekyster.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli til september

Naturhistorie

Strand-Kogleaks står ofte sammen i store grupper, fordi de har udløbere som “senegræs.”

Kulturhistorie

Har været brugt til at fremstille sivsko og måtter.
Roden er sødlig og kan efter tørring males til mel og blandes i brød eller grød

Kordinater