Kendetegn

Stænglen er skarp, trekantet og ru foroven.
Bladene med tydelig køl.
Aks brune og tæt samlet i en nøgle, nogle med stilke.

Findested på Fanø

Vokser på strandengene ved Fanøs vadekyster.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli – september.

Naturhistorie

Strand-kogleaks står ofte sammen i store grupper, fordi de har underjordiske udløbere som “senegræs.”

Kulturhistorie

Har været brugt til at fremstille sivsko og måtter.
Roden er sødlig og kan efter tørring males til mel og blandes i brød eller grød.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding marts 2011