Tagrør er meget almindelig på Fanø.

Kendetegn

Flerårig og op til 4 meter lang græsart, ofte i tætte bestande.
Har både under- og overjordiske udløbere.
Strået er rundt, hul og med mange knæ.
Bladene er ru med skarp rand. Alle blade har tre mærker.
Top med småaks er brunviolet.

Findested på Fanø

Vokser langs Fanøs østkyst og i mange søer og vådområder.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i August – September.
Nye grønne skud kan ses fra midten af April.
Visne strå er bestandige og kan stå vinteren over og langt hen i den nye sæson.

Naturhistorie

Tagrørs frø modnes først i Februar, men frøsætningen slår ofte fejl. Spredningen sker derfor vegetativt. F.eks. ved at smådele af jordstænglen hænger fast i ændernes fødder.

Kulturhistorie

Tagrør bruges til Fanøs stråtage. (Se link herunder), men har også været brugt til meget andet.

Slægtsnavnet ”Phragmites” kommer af græsk og betyder ”anvendelig til hegn.”

Tagrørs skabelse i dansk folkefortælling:
I folkefortællingerne har Gud og Fanden ofte konkurreret. F.eks. om hvem der kunne skabe det bedste græsstrå. I den situation vandt Gud, fordi han skabte Tagrøret med nogle fantastiske egenskaber. Det kunne blive 200 gange så højt som bredt bl.a. fordi strået er hult, de står tæt sammen, så stråene støtter hinanden og de kan svaje i vinden, fordi bladene kan dreje sig efter vinden.
Fanden blev rigtig gal over konkurrencens resultat, så han besluttede at ødelægge Guds skabning, Tagrøret. Det gør han så ved hver eneste nat at komme op på jorden og bide i tagrørets blade med sine tre tænder.
Næste gang du kommer i en Tagrørsbevoksning, så prøv at kigge efter mærkerne af de tre tænder på tagrørets blade.

Tagrørs skabelse i græsk mytologi:
Pan (fløjte) og Apollo (harpe) konkurrerede om, hvem der kunne spille bedst. Først spillede Pan og folk klappede. Så spillede Apollo og folk blev begejstret, så Apollo vandt konkurrencen.
Der var dog én som protesterede nemlig Pans følgesvend kong Midas. Apollo blev træt af det og forsynede Midas med nogle æselører som straf. Midas var ikke særlig glad for de nye øre, så han skjulte dem altid under en hue.
Den eneste der viste noget om æselørene var hans frisør og han havde fået strenge ordre på ikke at fortælle det videre. Hemmeligheden var svær at holde på, så frisøren gik ud på engen og gravede et hul i jorden, viskede sin hemmelighed ned i hullet og dækkede det til. Men op af jorden skød en gruppe Tagrør som med det samme begyndte en sagte visken ”Kong Midas har æselører.”
Prøv næste gang du kommer i en Tagrørsbevoksning at lytte efter hvad vinden i Tagrørerne fortæller.

Links

Dansk tækkemandslaug.
Om tækkemandens arbejde
Se om tækning og fanøhuse på
Naturstyrelsens pjece om høst af tagrør

Kordinater