Kendetegn

Lille Guldløber er en lille løbebile 13-18 mm.
Krop og hoved er metalgrøn med mørke forhøjede ribber på dækvingerne.
Ben og antenner er sorte

Findested på Fanø

Lille guldløber kan findes i oftes i ung heder med hedelyng og klokkelyng. Kan også findes på bare jord.
Den er ikke så lmindelig i gamle heder med Bølget bunke.

Hvornår på Fanø

Den voksne bille kan ses hele året rundt, men er forårsaktiv i april -juni.
Den kan overfintre som voksen.

Naturhistorie

Lille guldløber kan ikke flyve.

Kulturhistorie

Lille guldløber er en truetart på den dansske rødliste. Den har haft en markant negativ bestandsudvikling. Den var tidligere udbredt og mange steder ret hyppig.
Afvanding, opdyrkning og tilplantning har utvivlsomt været de væsentligste årsager til artens tilbagegang

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juni 2021