Kendetegn

Kropslængde 36-40 mm, vingefang 55-60 mm.
Hunner og unge hanner brune-grønlige. Hos udfarvede hanner er kroppen orangerød og ligner Blodrød Hedelibel.
Benene på almindelig Hedelibel er imidlertid plet- eller stribevist gule og sorte, mens de er helt sorte på Blodrød Hedelibel.
Sort mærke i panden strækker sig ned langs øjnenes inderside.
Hunnen udstyret med kraftig vinkelret udbøjet skedeklap. Kroppen kraftig, trind og kølleformet.

Findested på Fanø

Yngler i små stillestående søer og vandhuller, endog i havedamme.
Ses i Melbjergdal Plantage og Fanø Klitplantage.

Hvornår på Fanø

Flyver juli – oktober.

Naturhistorie

Parringen sker nær vandhullet. Hunnen kaster æggene på lavt vand.
Som andre libeller har Alm Hedelibel en et-årig livscyklus:
Æggene klækkes følgende forår. Larven måler 18 mm og lever på bunden af søen, hvor den fanger krebsdyr, haletudser og mindre larver. I juli kravler larven op af vandet og sætter sig på et blad eller en stilk. Her krænger den huden af og begynder de første flyveøvelser.
Som voksen fanger den andre insekter under flyvningen med forbenene. Derfor mest synlig i varmt og solrigt vejr, når byttedyrene er i luften.

Guldsmedes parring.
Guldsmedes parring.
Når en han har fundet en villig hun, bøjer han sin bagkrop hen til hunnens hoved. Med en lille ”tang” på bagkroppen, tager han et fast greb bag hunnens hals. Hunnen bøjer sin bagkrop hen til hannen bryst og griber fat nær hannens sædgemme. Nu er de to forenet i et næsten hjerteformet hjul. De kan både flyve rundt og hvile sig i denne position, som de holder indtil hunnen har modtaget sæd fra hannen, så æggene kan blive befrugtet. Hjulet kaldes i folkemunde for et heksehjul.

Efter selve parringen fortsætter Almindelig hedelibel med at flyve tæt sammen, mens hunnen kaster æggene fra sig i vandkanten mellem vandplanter eller i vandoverfladen på lavt vand.

Kulturhistorie

Guldsmede og libeller kaldes i folkemunde for “Fandens ridehest”

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland oktober 2014