Kendetegn

Kropslængde 61-66 mm, vingefangst 82-85 mm.
Hanens bagkvarter er mørk med parret blå og gule tegninger, kvindens mørke med gulgrøn eller lys blågrøn tegninger.
Både han og hun har en markant hvidgul T-formet tegning på oversiden af 2. bagpart.

Findested på Fanø

Tæt på søer og vandhuller.

Hvornår på Fanø

Flyver juli-oktober.

Naturhistorie

Efter parring borer hunnen ægene i planter som Dunhammer og Tagrør.
Æggene overvintre og klekkes næste forår. I juli-august kryber larven ud af vandet og sætter sig på en plantestamme eller blad, skræller huden af og er hurtig til at flyve.
Livscyklus 1 år.
Almindeligvis i de sydlige dele af Danmark. De seneste varme somre har sandsynligvis skubbet fordelingsgrænsen nord.
Bemærk: Larven kan bide, hvis den håndteres.

Kulturhistorie

Guldsmeder kaldes ofte “Damn’s Riding Horse”

Links

Læs om Guldsmedelaven – klik her.