Duehale er en meget sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Duehale er en dagaktiv natsommerfugl. Den har et vingefang på 50-58 mm. Dens forvinger er gråbrune med mørkere tværstreger. Bagvingerne er klart orange med sort søm.
Duehalen kendes især på den mørke og lyse fjeragtige pels på bagkroppen, der har givet arten dens navn.
Der er nogen variation i artens udseende, med mørkere og lysere eksemplarer, men det skyldes måske solblegning. Ældre eksemplarer er ofte noget slidte og mangler “pels” på bagkroppen.
Forveksles tit med en kolibri, på grund af dens flyvemåde og fødesøgningsmåde, men der findes slet ikke kolibrier i Europa. Ingen forvekslingsmuligheder i øvrigt. De to arter af humlebisværmere har lignende kolibriagtig adfærd, men har gennemsigtige vinger. Duehalens hale og de orange bagvinger gør den enestående.

Findested på Fanø

Er set i haver både i Nordby og Sønderho.

Hvornår på Fanø

Er set i august.

Naturhistorie

Duehalen er en sydlig trækart, der i varme somre og med sydlige vinde trækker nordpå fra overvintringsstederne ved Middelhavet. Den har mange succesive generationer i løbet af sommeren, og både imago og larve kan findes fra maj til oktober. Hyppigst er imago i august, og larven lidt senere. Overvintrer uden fast diapause som voksen. Ses ikke hvert år i Danmark. I 2006 var den dog ret talrig.
Duehalen er afhængig af snerre og blomster og foretrækker varme steder, gerne skrænter med blomster, f.eks. blåhat, eller på sommerfuglebuske. Larven findes på snerre i varme klitområder.

Video

Kordinater