Én af Fanøs helt specielle sommerfugle.

Kendetegn

En lille blåfugl med et vingefang på 3 – 4 cm. Den blå farve er ikke så skinnende som hos andre blåfugle. Hos hunnen når den blå farve ikke ud til vingekanten (billed 3).
Undersiden har sorte pletter som på billed 2.

Findested på Fanø

På fugtige heder, hvor der findes klokkeensian og klokkelyng.
Ses tit siddende på Klokke-Lyng.

Hvornår på Fanø

Flyver fra først i juli til først i august.

Naturhistorie

Historien om Gøgesommerfuglen, Ensianblåfugl.
Ensianblåfugl lægger æg på Klokke-Ensian i juli måned. Æggene er hvide og kan nemt ses på blomsten.
Efter 10 dage klækkes ægget og den lille larve gnaver sig gennem ægets bund ind i ensianplanten frøkapsel. Når larven er omkring 3 mm stor gnaver den sig ud af blomsten, lader sig falde til jorden, hvor den bliver fundet af myrer, fordi den ligner deres egne larver af udseende og “lugt”.
De transportere larven ned i deres rede, hvor myrerne fodrer larven og passer og plejer den til den skal forpuppe sig. Myrerne får ikke noget ud af dette arbejde – ja nogle steder er der så mange sommerfuglelarver i myrereden, at myrerne slet ikke har kræfter til at passe deres egne larver. Sommerfuglelarven kan derfor betragtes på samme måde som en “gøgeunge” i en fuglerede
Larven overvintrer i myrereden og forpupper sig i juni måned det følgende år. Efter tre uger som puppe klækkes sommerfuglen og kravler ud gennem myreredens indgangshul, hærder sine vinger i vegetationen og begynder på en ny cyklus.

En tegning af Ensianblåfugl livcyklus kan ses på linket herunder til den engelske tekst .

Kulturhistorie

Den første påvisning af Ensianblåfugl i Danmark blev gjort i 1923 på Fanø.

Links

Klokke-Ensian (Gentiana pneumonanthe) – Lungen-Enzian – Marsh Gentian
http://www.danske-natur.dk/alcon.htm
Detaljer om Ensianblåfugl

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding