Kendetegn

Den sidder næsten altid med vingerne sammenklappede som på billedet, men morgen og aften kan man se den sidde og sole sig med udbredte vinger. Hannens bagvinge er grå (til højre på første billede) og hunnens med et lyst bånd (til venstre på første billede).

Findested på Fanø

Græsrandøje er sikkert Danmarks almindeligste sommerfugl. Derfor er den også almindelig over hele Fanø både i haver og på åbne græs- og overdrevsområder.

Hvornår på Fanø

Den flyver fra midt i juni til starten af september.

Naturhistorie

Larven lever på forskellige græsarter. Græsrandøje overvintre som larve i tæt græs