Kendetegn

Den bedste kendetegn om foråret er på bagvingens underside. Det har “grønne” årer dannet af gule, grå og sorte skæl.
Det øverste sidestykke har små sorte trekanter ved vingekanten.
Forvingeoversidens ribber er fremtrædende og ender i en lille sort trekant.
Hunnen har tydeligere forvingepletter end hannen.

Findested på Fanø

Haver, marker og i skoven.

Hvornår på Fanø

Fra slutningen af april til begyndelsen af oktober. Grønåret kålsommerfugl har 2 – 3 generationer.

Naturhistorie

Larven lever på mange slags vilde korsblomster som f.eks. Løgkarse og andre vilde karsearter, men sjældent på kultiveret kål.
Overvintrer som en puppe på vægge eller grene.