Kendetegn

Vingefang: 38-52 mm.
Oversidens grundfarve er normalt rent hvid med en lille grå eller sort vingespidsplet, som ikke når langt ned af sømmet (vingens bagside)
Hunnen har to tydelige sorte midtpletter, mens hannens midtplet er svag.
Larven er grøn med svag gullige ryglinjer.
Puppen kan være hvidlig, grønlig eller brunlig.

Findested på Fanø

Mange steder, men især i dyrkede områder, hvor der er kål eller korsblomstrede planter.

Hvornår på Fanø

Friskklækkede lille kålsommerfugl kan ses i marts.
De sidste kan ses i oktober.

Naturhistorie

Det flaskeformede æg lægges enligt på kålplanter eller andre korsblomstrede planter,
Ægget klækkes efter få dage. Larven æder først æggeskallen og derefter planten.
Efter 2-3 uger forpuppes larven.
Lille kålsommerfugl har tre generationer på et år. Den overvintrer som puppe.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding april 2021.