Kendetegn

Profilbillede af en troldefjæs på forvingen.
Bagvingen er hvidspættet.

Findested på Fanø

På tørre og våde enge på Fanø.

Hvornår på Fanø

Flyver fra midten af maj til ind i juli.

Naturhistorie

Larven er lys og kravler i halvbuer på kløver og vikke i juli/august måned.

Uglerne er en gruppe blandt natsommerfuglene. De fleste ugler er kraftigt byggede. En typisk ugle har nogle karakteristiske tegninger på forvingerne. Vingerne er taglagt eller holdes fladt over ryggen i hvile. Der er ca. 400 arter i Danmark. Uglerne har et øre på hver side af brystet.  Ørets vigtigste funktion er at registrere ultralydskald fra flagermus, hvilket gør uglerne i stand til at foretage undvigemanøvrer for at undgå at blive ædt.

Kulturhistorie

Kløveruglen kaldes ofte for Mi-ugle, fordi den har et tydeligt “M-tegning” på bagvingens underside.
Det andet danske navn “Trolden”, har den fået, fordi der er en profilbillede af en trold på forvingen.

Kordinater