Kendetegn

Ses ofte som på billederne.
Vingefang 24 – 34 mm.
Kan forveksles med moserandøje, men den er lidt større og har som regel øjepletter på bagvingen.

Findested på Fanø

Findes mange forskellige steder på Fanø.

Hvornår på Fanø

Flyver fra maj til sidst i september.

Naturhistorie

Hannen opretholder territorier i buske. Her holder den øje med jomfruelige hunner og kaster sig hovedkulds mod hunnen, når hun kommer forbi. På den måde frigives dufte, som gør hunnen parringsvillig.

Kordinater