Kendetegn

Vingefang 22-27 mm.
Bredpanderne har brede pander – deres antenner sidder forholdsvis langt fra hinanden.
Undersiden af følehornsspidserne (antennerne) er orangebrun.
Duftskældsstriben hos hanner er lang og buet (jvf. foto 5, 7 og 10)
Stregbredpandens hvilestilling er karakteristisk. Helt opslåede bagvinger mens forvingerne er halvåbne og bagudrettede.

Findested på Fanø

Blomsterrige græsarealer.

Hvornår på Fanø

Flyver i juni til sidst i august.

Naturhistorie

Larven lever på græsarter.