Kendetegn

Snerlesværmeren er en stor aften- og natsommerfugl med et vingefang op til 13 cm.
Forvingerne er længere end bagvingerne. Vingerne er grålige. Hannens vinger har mørke tegninger.
Kroppen er topedoformet med sorte og røde striber.

Larven er grøn med sorte striber. I bagenden har larven et horn jvf. foto.
Larven kan også være grå/brun.

Findested på Fanø

Den voksne snerlesværmer finder man hvor der er blomster med langt kronrør.
Larven ses hvor der findes snerleplanter – Ager-snerle eller Gærde-snerle.

Hvornår på Fanø

En sjælden gæst på Fanø.
Når den findes er det ofte i september.

Naturhistorie

Snerlesværmeren har en lang snabel. Den bruges til at søge nektar i langhalsede blomstende planter. Den kan svirre i luften foran blomsterne.

Larven lever af snerleplanter f.eks Ager-snerle og Gærde-snerle. Den sidste ses på foto her på siden.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding