Kendetegn

Vingefang 50-65 mm.
Den sorte forvingetegning strækker sig over midten af forvingens kant.

Findested på Fanø

Over hele Fanø men mest på åben land og i haver.

Hvornår på Fanø

Flyver fra sidst i april til først i oktober.

Naturhistorie

Larven lever på kålplanter og andre korsblomstrede planter.
Kan foretage træk i flokke på mange millioner individer over flere hundrede kilometer.