Kendetegn

Vingefang 35-48 cm – hanner mindre.
Oversidens pletter kan flyde sammen.

Findested på Fanø

Den foretrækker blomsterrige områder, men kan sagtens flyve andre steder f.eks i haver (se billederne)

Hvornår på Fanø

Flyver fra først i maj til sidst i september.

Naturhistorie

Storplettet perlemorsommerfugl kan godt lide at solbade på jordoverfladen med udbredte vinger (se billederne).
Larven lever på Almindelig Stedmoderblomst og på Ager-Stedmoderblomst. Undertiden også på havestedmoderblomst

Links

Se larvens foderplante – alm. stedmoder.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juni 2013