Kendetegn

En stor sommerfugl fra Tak-vinge-familien med et vingespænde på 50-60 mm.
Det har orangebrune vinger med mørke tegninger og hvide pletter på vingespidserne.
Undersiden er pænt trukket med 4-5 øjenpletter langs kanten af bagvingen.

Findested på Fanø

Findes overalt, hvor der er blomster, især tistler. Enge, haver.

Møl sommerfuglen er sandsynligvis verdens mest udbredte dag sommerfugl alene på grund af sin evne til at migrere over lange afstande.

Hvornår på Fanø

Maj-september, ses hyppigst i august og september.

Naturhistorie

Tistel sommerfugl er en vandrende sommerfugl, der blæser / flyver nord fra Nordafrika til Europa i et par år og kan opleves her i meget store mængder, også i Danmark.
Hunnen lægger æg på tistler. Æg lagt tidligt i sæsonen kan klekkes om sommeren.
Larverne lever på tistler.

Sommerfugl sommerfuglen kan ikke overleve den danske vinter. Heldigvis når de fleste mod syd igen.
Det betragtes ikke som en truet art.

Kordinater