Kendetegn

En stor sommerfugl af Takvingefamilien med et vingefang på 50-60 mm.
Den har orangebrune vinger med mørke tegninger og hvide pletter på vingespidserne.
Undersiden er fint tegnet med 4-5 øjepletter langs kanten af bagvingen.

Findested på Fanø

Findes overalt, hvor der er blomster, især tidsler. Enge, haver.

Tidselsommerfuglen er vel nok verdens mest udbredte dagsommerfugl alene på grund af dens evne til at trække over lange afstande.

Hvornår på Fanø

Maj-september, ses hyppigst i august og september.

Naturhistorie

Tidselsommerfugl er en træksommerfugl, der nogle år blæser/flyver nordpå fra Nordafrika til Europa og her kan opleves i meget store mængder, også i Danmark.
Hunnen lægger æg på tidsler. Æg lagt tidligt på sæsonen kan nå at klækkes i eftersommeren.
Larverne lever på tidsler.

Tidselsommerfuglen kan ikke overleve den danske vinter. Heldigvis når de fleste at flyve sydpå igen.
Den betragtes ikke som en truet art.