FanøNatur vover påstanden: Kongebregnen er Fanøs flotteste bregne. Navnet siger det jo også.

Kendetegn

Grøn bregne med dobbelt fjersnitdelte blade (se fotos).
Kongebregnen har to slags blade. Nogle med sporehuse (brune på foto) i toppen og andre uden (helt grønne på foto).
Sporehusene er stilkede og sidder i toppen af nogle blade. Det er forskelig fra andre bregner, hvor sporehusene sidder på bladenes underside.
Kongebregnen har en tyk jordstængel.
Kan blive op mod to meter høj, men på Fanø er den næsten altid under 50 cm.

Findested på Fanø

I Fanøs klitkær i Skifterne og ved Mågekolonien.
Kongebregnen er fredet og står på Danmarks rødliste. Den må derfor ikke plukkes eller opgraves
Vil man have en Kongebregne i sin have, kan den købes i planteskoler.

Hvornår på Fanø

Kan ses fra juni – august.

Naturhistorie

Kongebregnen er sjælden.
Som alle andre bregner har Kongebregnen ikke frø men sporer, som spredes fra sporehusene (brune på foto). Igennem en indviklet proces kan Kongebregnens millioner af sporer blive til nye bregner.
Det vides ikke præcist hvordan Kongebregnen har etableret sig på Fanø, men måske ved at der er kommer sporer med vinden fra f.eks. England.

Kulturhistorie

Absolut en ansvarsart, som gør Fanøs fattigkær til meget værdifulde naturområder.
Livsbetingelserne for Kongebregner kan forbedres ved at holde Fanøs Klitkær fugtige.
Kongebregnens jordstængel brugtes før i tiden som dyrkningsmedie for trævoksende orkideer.
Det latinske navn kommer af Osmund, som var en mystisk kriger. I nogle engelske tekster, kan læses at Osmund var et andet navn for Thor ??
Bregnerne producerer mange sporer. Sporene er meget lette og kaldes ofte for Heksemel.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding