Kendetegn

Det er en frisk grøn 3-8 cm høj urt med krybende rodslående skud, der ender i en overvintrende knop.
Den har sylformede blade.
Lodrette aksbærende ugrenede skud udgår fra oversiden af de krybende.

Findested på Fanø

Liden ulvefod vokser på kalkfattig og bar jord på fugtige heder. Hist og her på Fanø ellers sjælden.

Hvornår på Fanø

Juli – Oktober.

Naturhistorie

Liden ulvefod har ikke blomster. Det er en sporeplante, som formere sig ved hjælp af spore.
Der findes flere forskellige ulvefodsplanter, men så vidt vides ikke andre på Fanø.

Kulturhistorie

Sporestøvet fra ulvefodsplanterne kaldes heksemel. Det var jo mystisk, at en plante kunne formere sig uden frø.
Blev tidligere f.eks. benyttet som som overfladebehandling af piller.

Kordinater