Forslag til en natur-tur i Julen

Brug julens gåture til en jagt efter Fanøs mangfoldighed blandt træernes laver. Billedet viser én af Fanøs grenlaver – dem mange bruger i deres juledekorationer. Hvad med at samle grene og kviste med laver i en vase. De kan holde sig uden vand. FanøNatur vil gerne se sådanne buketter. Vi har præmier til buketterne med flest forskellige laver. Lad os se dem lige efter nytår.

Kendetegn

Løvet udgår fra en afgrænset skive. Det er rigt forgrenet og buskformet med noget hængende “grene”. Det er ensfarvet grågrønt til bleggult på begge sider. Grenene (Thallus) er 3mm brede og op til 7 cm lange.
De små stærkt melede ynglegemer sidder sammeni velafgrænsede område langs kanterne.

Findested på Fanø

På grene og træer – ofte på egetræer.
Sjældent på fyr, gran og sten.

Hvornår på Fanø

Kan findes hele året, men man lægger mere mærke til den i sidste halvdel af vinteren.

Naturhistorie

Lav hører til vores mest robuste, levende organismer. De kræver ikke megen næring, kan overleve fuldstændig udtørring, og i tør tilstand tåler de både streng frost og høj varme.

Det er en spændende organisme sådan en lav – et helt økosystem kan man godt sige.
I en lavplante foregår der et livsvigtigt samarbejde mellem en svamp og nogle grønalger. Svampen laver et “hus”, hvor grønalgen kan bo. Den sørger for at huset er i orden, så grønalgen kan leve godt. Grønalgen tager sig af at samle den energi, der skal bruges. Den gør det ved at lave fotosyntese, hvor der dannes sukkerstoffer, som er planterne energi. Det vand, som skal bruges for at få det hele til at virke, får laverne direkte fra luften fra tåge og regn.
Altså svampen passer huset og grønalgen laver maden.

 

Kulturhistorie

Gtenlav fra kviste og døde grene bruges ofte i juledekorationer.

Grenlav har været brugt til at måle kvæsstofforureningen. Den tager skade af for megen kvæsstofbelastning (nitrofil).

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding december 2022