Kendetegn

Sømus hører til søpindsvinegruppen, men har en hjerteformet, hvælvet facon og er ikke cirkelrund som de øvrige søpindsvin. Piggene er nærmest hår, og de forsvinder hurtigt, når Sømusen skylles op på stranden.

På stranden præsenterer den sig i reglen kun med sin hvide papirtynde skal. Rækkerne med huller på undersiden viser, hvor sugefødderne har siddet. Størrelse op til 5 cm.

Findested på Fanø

Langs Nordsø-kysten.

Hvornår på Fanø

Hele året.

Naturhistorie

Sømusen lever nedgravet i sand- eller mudderbund.
Den indsamler bundmateriale med sine sugefødder og fører det til sin tandløse mund på undersiden.
Kaldes Sømus, da den i lighed med landmusen er altædende.
Den findes i alle tempererede zoner.

Kulturhistorie

Forbavsende nok er de papirstynde sømus-skaller på stranden hele. De har ellers fået en hård behandling af bølgerne.
Det undrede forskerne ved Københavns Universitet, så de gav sig til at undersøg skallerne med røntgenteknologi. I skallernes opbygning fandt de et overraskende simpelt konstruktionsprincip bestående af en masse mikroskopiske hulrum holdt sammen med spinkle skråstivere af kalk.

Video

Kordinater