Kendetegn

Ligner ved første øjekast slet ikke en snegl, idet skallen kun er snoet cirka en halv omgang.
Skallen er muslingelignende og hvid-brunlig på ydersiden og hvid på indersiden.
På indersiden har den en tynd skillevæg, der dækker omkring halvdelen af skalåbningen.

Findested på Fanø

Kan findes i opskyl lang Fanøs Nordsøstrand.

Hvornår på Fanø

Kan findes hele året, men nemmest efter store storme i opskyl zonen.

Naturhistorie

De levende tøffelsnegle ses ofte i stabler, hvor alle individer er ved at parre sig med hinanden. De nederste vil virke som hunner, de øverste som hanner.
Tøffelsneglen er ikke egentlig hermafrodit, men kan skifte køn efter behov. Den begynder livet som han og skifter med alderen køn.
Hunnerne udruger æggene under foden.
Larverne er fritsvømmende.

Kulturhistorie

Det latinske navn crepida betyder tøffel eller sandal. Crepidula betyder derfor lille tøffel.
Tøffelsneglen ses fra indersiden ligner den en tøffel.
Tøffelsneglen stammer fra det østlige Nordamerika og blev indført til Europa sammen med nogle østers i slutningen af 1800-tallet. Den har siden spredt sig op til Danmark, hvor den dukkede op i 1930’erne.

Tøffelsneglen kan spises.

Kordinater