Butsnudet Frø er en almindelig frø på Fanø.

Kendetegn

Butsnudet Frø, Spidssnudet Frø og Springfrø er tre arter af de såkaldte brune frøer som ligner hinanden meget. Fælles for dem er, at de er brunlige eller grønbrunlige, og at der på hver side af hovedet, fra næseboret til tindingen, går en mørk stribe gennem øjet og danner noget som kaldes tindingepletten. Bagbenene er lange med mørke tværbånd. På den inderste tå på bagfoden ses en lille knudeagtig udvækst, som kaldes fodrodsknuden, der er et meget vigtig kendetegn til at skelne de tre forskellige arter af brune frøer.
Butsnudet frø kan kendes på, at fodrodsknuden er kortere end bagerste tå-led og blød at føle på. Et mindre sikkert kendetegn er, at den mørke linje som løber fra øjets forkant og forbi næseborene knækker 70-80 grader.
Stemmen er en karakteristisk, kurrende lyd som kan høres på op til 40 meters afstand. Butsnudet frø lyder ikke som de to andre brune frøer.
Hannen kan være blålig i yngleperioden.

Findested på Fanø

Butsnudet Frø yngler i søer og vandhuller med en lavvandet bredzone. Arten tåler en del forurening, så længe der er insekter til haletudserne. Trives i det afvekslende kulturlandskab, hvor de voksne på land efter yngleperioden opholder sig i mange forskellige naturtyper, relativt tæt på vandhullerne.

Hvornår på Fanø

De første kommer frem på de første varme dage i midten eller i slutningen af marts. De sidste graver sig ned i mudderet for at overvintre, når det for alvor bliver koldt i oktober.

Naturhistorie

Æggene lægges i store plamager og kan være svære at kende fra Spidssnudet Frø, men hos Butsnudet Frø virker gelémassen mere uklar og tynd.
Æggene lægges på helt lavt vand, hvor de kan opvarmes af solen. Yngletider er oftest midt i april. Lever af insekter, regnorme, snegle o.l.

Kulturhistorie

Butsnudet Frø findes i det meste af landet, dog ikke Bornholm, Det sydfynske Øhav, Læsø, Lolland, Falster og Møn.

Video

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær