Kendetegn

Op til 9 cm lang padde med brunlig ofte plettet ryg og lang hale.
Den plettede bug har en orange stribe i midten. Farverne er mest udtalt hos hannen.
I parringstiden fremviser hannen desuden en høj takket rygkam. Både han og hun har mørke længdestriber på hovedet.
Kommer til vandoverfladen for at trække luft.

Findested på Fanø

Vandhuller

Hvornår på Fanø

Ses marts-maj i vandhuller, hvor den gemmer sig under andemad, men også kan ses svømme frit fremme.
I juni-november ses den på land, hvor den gemmer sig under sten og grene nær vandhullet og kan forveksles med et firben.

Naturhistorie

Hunnen lægger 100 til 250 æg enkeltvis på vandplanterne.
Larverne klækkes efter to uger.
Larverne lever af dafnier og myggelarver, de voksne af snegle, orme og haletudser. Se i billedserien her på siden, hvordan salamanderen spiser en regnorm.
De voksne går på land juni-juli, ungerne lidt senere.
Deres fjender er ænder, hejrer, fisk, musvåger, pindsvin og stære.
Lille Vandsalamander går i vinterhi oktober-november.

Lille Vandsalamander er den mest almindelige salamander i Danmark, mens Stor Vandsalamander og Bjergsalamander er betydeligt sjældnere og ikke findes på Fanø.

Kulturhistorie

Salamandrene er generelt i tilbagegang pga. tilgroning, udtørring og opfyldning af vandhullerne i landskabet.
Salamandrene er alle fredet.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland marts 2015