Kendetegn

Op til 9 cm lang padde med brunlig ofte plettet ryg og lang hale.
Den plettede bug har en orange stribe i midten. Farverne er mest udtalt hos hannen.
I parringsperioden udviser han også en højrygget kam. Både han og hun har mørke langsgående striber på hovedet.
Kommer til vandoverfladen for at trække luft.

Findested på Fanø

damme

Hvornår på Fanø

Set marts-maj i vandhuller, hvor det gemmer sig under ænnemad, men kan også ses svømme frit.
I juni-november ses det på land, hvor det gemmer sig under klipper og grene nær vandhullet og kan forveksles med en firben.

Naturhistorie

Hunnen lægger 100 til 250 æg hver for sig på de akvatiske planter.
Larverne klækkes ud efter to uger.
Larverne lever af daphnia- og myglarver, de voksne af snegle, orme og halstoksiner.
De voksne går i land juni-juli, børnene lidt senere.
Deres fjender er ænder, hegre, fisk, musevagter, pindsvin og søstjerner.
Lille vand Salamander går om vinteren i oktober-november.

Lille Vandsalamander er den mest almindelige salamander i Danmark, mens Store Vandsalamander og Bjergsalamander er markant sjældnere og findes ikke på Fanø.

Kulturhistorie

Salamandere er generelt i tilbagegang på grund af erosion, udtørring og fyldning af vandhullerne i landskabet.
Salamandere er alle beskyttet.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland marts 2015