Kendetegn

Vildkaninen ligner haren, men er mindre og har kortere bagben og ører. Ørerne har ikke sort spids som haren.
Pelsen er gråbrun på oversiden. Undersiden er lysegrå eller hvid. Halens underside og bagenden er helt hvid, hvilket ses tydeligt, når dyret løber.

Findested på Fanø

Findes overalt på Fanø.
Fanøs sandede jord helt fin for kaniner. Det er nemt at grave deres gange i de sandede klitter.

Hvornår på Fanø

Kan ses hele tiden.
Der kan opstå sygdom i den vilde kaninbestand på Fanø. Sygdommen hedder myxomatose.
Den kan næsten udrydde bestanden. I sådanne perioder er det sjældent at se en kanin på Fanø.

Naturhistorie

Vildkaninen er et socialt dyr, der lever i kolonier. Kolonien holder til i et stort kompleks af underjordiske gangsystemer med mange åbninger.
Når dyrene søger føde, foregår det oftest i nærheden af kolonien overvejende om natten.
Vildkaninen har et specielt fordøjelsessystem med en meget stor blindtarm. Når kaninen spiser, bliver de let fordøjelige dele af føden optaget i blindtarmen, mens de svært fordøjelige dele afgives som delvist nedbrudte ekskrementert. Når dyret æder ekskrementerne vil bakterier i blindtarmen nedbryde føden yderligere, og på denne måde kan næringsindholdet i føden udnyttes optimalt..

Kaninbestanden på Fanø svinger kraftigt fra år til år bl.a., fordi forskellige virussygdomme, især kaninpest (myxomatose) og RVHD (rabbit viral haemorrhagic disease), kan reducere bestanden betydeligt. Sygdommene bryder oftest ud, når tætheden i bestanden bliver høj.
En vildkanin kan få 3-4 kuld med 2-10 unger i hvert kuld. Det betyder at bestanden ret hurtigt kan komme op på normalt niveau efter en sygdomsperiode.

 

Kulturhistorie

Vildkaninen er indvandret fra Tyskland omkring 1920, men er på den måde stort set kun kommet til Sønderjylland.
Nu findes de på Fanø, Fyn, Endelave, Lolland og Bornholm. De sidste to steder er de sat ulovligt ud omkring 1974 og 1980.
Men allerede tilbage i middelalderen blev der sat bestande af kaniner til jagt ud på øer.

Vildkanin har jagttid fra 1. september til 31. januar og må derudover reguleres hele året i egne, hvor den forvolder skade.
Vildtforvaltningsrådet ønsker ikke en yderligere spredning af kaniner i Danmark, og ønsker, at bestanden holdes på nuværende niveau.. Det er jægerne ikke enige i.

 

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding december 2020.