Dette dyr er åben for beskrivelse. Har du lyst til at skrive om arten, er du velkommen. Leksikon skrives efter en bestemt skabelon. Du kan få en skabelon ved at sende en mail til kontakt@fanonatur.dk

Kulturhistorie

Vildkaninen er indvandret fra Tyskland omkring 1920, men er på den led stort set kun kommet til Sønderjylland.

Men allerede tilbage i middelalderen blev der sat bestande af kaniner til jagt ud på øer.

Nu findes de på Fanø, Alt, Endelave, Lolland og Bornholm. De sidste to steder er de sat ulovligt ud omkring 1974 og 1980.