Kendetegn

Hat: 7-15 cm, ægformet til udbredt og da radiærfuret, lysbrun til læderbrun. Lameller når ikke ind til stokken.
Lugt og smag: Svag.
Sporestøv: Sort.
Stok: 30-80 mm. Glat, hvidlig til lysbrun.

Findested på Fanø

Græs, overdrev, vejkanter.

Hvornår på Fanø

April-juli.

Kulturhistorie

Ret almindelig over det meste af landet.
Den blev første gang rapporteret fra Danmark i 2001 og kaldt for Barfodet Blækhat. I 2007 blev den omdøbt til Bredsporet Hjulhat, da den ikke henhører under blækhattene.

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling.