Kendetegn

Hat: 1-6 cm, hvælvet til flad, flammegul, ofte orangebrun i midten, tør med 3-kantspidse skæl.
Lameller: Gule, udrandede og smalle.
Stok: Som hattens farve eller lysere, ligeledes med gule spidse skæl eller fnug. Ofte krum. Svag antydning af ring.
Kød: Gult.
Smag: Bitter.
Lugt: Svag.

Findested på Fanø

Fanø Klitplantage.

Hvornår på Fanø

Juli-oktober.

Naturhistorie

Flamme-skælhat var tidligere sjælden i DK, nu er den ret almindelig.
Ses på døde nåletræer- og (mosdækkede-) stubbe.

Kulturhistorie

Denne flotte brandgule svamp lyser godt op i skoven.
Den kan bruges til garnfarvning.

Kordinater