Kendetegn

Mørkfarvet foldhat. 3- 8 cm høj men varierer i størrelse og facon. Stok grå og stærkt furet/grubet. Stokken har indre kamre.

Findested på Fanø

Fanø Klit plantage. Meget almindelig, dog første gang jeg finder den på Fanø 31. august 2011.
Også fundet i en have på Kallesbjergvej i Nordby.

Naturhistorie

Foldhatten danner symbiose med en lang række nåletræer. Findes også på råddent træ.

Kulturhistorie

Værdiløs som spisesvamp.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling