Kendetegn

Hat: Op til 10 cm bred, først pudeformet, snart muslinge/vifteformet, hvidlig til gulbrun med olivengrønne nuancer, nu og da med indbøjet rand.
Lameller: Tætte, langt nedløbende, gullige.
Sporer: Hvide.
Stok: Kort og sidestillet, bred, svagt fnugget, brunlig.
Lugt: Svag.
Smag (som rå): Mild men lidt bitter.

Gummihat kan for uøvede forveksles med den spiselige og velsmagende Almindelig Østershat.
Den adskiller sig tydeligt fra Østershat ved en elastisk, gummiagtig belægning imellem hathud og lameller.

Findested på Fanø

Hensygnende, udgåede løvtræer, normalt 2-3 meter over jorden. Grene, stubbe.

Hvornår på Fanø

Oktober- Februar

Kulturhistorie

Gummihat blev for ikke så længe siden kaldt Sildig epaulethat men er siden blevet udskilt fra denne familie (Sildig er et gammelt dansk udtryk for sen, som her hentyder til svampens sene forekomst). Blandt svampefolk er der delte meninger om det nye navn og nogle nægter enddog at bruge det. Måske ganske forståeligt, idet gummihat er synonym på et præservativ/kondom.
Gummihat er hverken velsmagende eller spiselig. Den er bitter og anses nu for giftig og kræftfremkaldende.

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling.