Ru stjernebold er meget sjælden i Danmark, men findes på Fanø.

Kendetegn

Det er en lille svamp. Stjernelaget diameter er 1 – 3,2 cm . Bolden diameter er 7-10 mm.
Bolden er en “støvbold”, som kan puste svampespore ud af hullet i toppen.
Stjernes spidser er hygroskopiske. I frisk eller i fugtig tilstand, er spredt på jorden eller tilbagebøjet, så kun spidserne rører jorden. I tørke er de bøjet opad og rullet op mod bolden.
Bolden har en veldefineret, konisk fremspringende, tydelig rille. Den er ru med små vorter som sandpapir (artskendetegn). Farven er grålig eller brunlig.

Findested på Fanø

Ru stjernebold findes på tør kalkrig bund på overdrev. Det er altså i klitterne – gerne dem tæt på stranden – man skal lede efter den sjældne svamp.

Hvornår på Fanø

Ru stjernebold sætte frugtlegemer sidst på svampesæsonen oktober – november.

Naturhistorie

Ru Stjernebold er en nedbryder svamp. Den lever af dødt materiale i jorden.
Dens frugtlegeme begynder som en rund to laget kugle i jorden. Når kuglen kommer op spalter lagene sig. Det yderste bliver til stjernen og det inderste er bolden, hvor svampesporene dannes.

Det ser ud til at svampens mycelium har en lang levealder.

Kulturhistorie

Ru stjernebold blev fundet første gang i Danmark på Fanø i 1927 af A. Jøker. Den blev igen fundet ca 100 år senere af Hanne Bjørnhart i april 2024.
Det er altså ikke så tit, man finder den sjældne svamp.

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding april 2024